Handelsbetingelser

Handelsbetingelser


Punkt 1:

Tilmelding til kurser, uddannelser, webinarer, foredrag og events

 1. Du kan tilmelde dig kurser og events ved at benytte en online tilmeldingsformular, ringe eller sende en e-mail til info@joy-of-spirit.dk.
 2. Betalingen skal foretages ved tilmelding, enten ved brug af betalingskort eller via bankoverførsel.
 3. Når din betaling er registreret, vil du modtage en bekræftelse og en kvittering. Disse dokumenter fungerer som din adgangsbillet til det pågældende kursus eller event.


  • Hvis kurset eller eventet indeholder online materiale, vil du modtage loginoplysninger efter registrering af betalingen.
  • Hvis kurset eller eventet involverer deltagelse i live online indhold, vil du få tilsendt et link umiddelbart før arrangementet


Punkt 2:

Priser

 • Alle priser er angivet i danske kroner incl. moms, medmindre andet er tydeligt angivet.
 • Alle priser er inklusive adgang til relevante forums, undervisningsmaterialer mv.


Punkt 3:

Betaling:

 • Betalingen af en uddannelse, kursus eller event sker ved tilmeldingen, medmindre andet er aftalt på forhånd. Det aftalte beløb betales via betalingskort eller bankoverførsel.

 

Punkt 4:

Adgang til undervisningsmateriale:

Der gives adgang til undervisnings- og kursusmateriale på følgende måder – alt efter type af kursus/uddannelse:


 • Loginoplysninger til uddannelsens/kursets materiale online platform fremsendes, så snart holdet er oprettet, og senest 14 dage før uddannelses-/kursusstart

 

 • Loginoplysninger fremsendes til uddannelsens/kursets online materiale platform, online kursusside, så snart din betaling er modtaget.

 

 • Løbende adgang til uddannelsens/kursets undervisningsmateriale

 

 • Hele prisen for kurset/uddannelsen skal være betalt, før der gives adgang til online materiale/online undervisning, medmindre der er indgået en anden aftale med Joy-of-Spirit.

 

 • Din adgang til online platformen samt alt uddannelses- og kursusmateriale er udelukkende til personligt brug. Materiale må ikke deles, kopieres, offentliggøres eller videregives helt eller delvist til tredjeparter uden forudgående skriftlig tilladelse.

 

 • Hvis adgangen misbruges, og undervisnings- eller kursusmaterialet samt billede- og lydoptagelser deles i strid med disse betingelser, vil din adgang til online forum og materiale blive øjeblikkeligt blokeret. Der kan desuden rejses et krav om erstatning for de tab, der er opstået som følge af disse handlinger.


 • Brugsretten til online materialer og produkter er varig, medmindre andet er angivet. Det skal dog bemærkes, at Joy-of-Spirit ikke er forpligtet til at opretholde produkterne på ubestemt tid.

 

Punkt 5

Aflysning, flytning til andet hold


 1. Hvis en uddannelse, et kursus eller en begivenhed bliver aflyst og flyttet til en ny dato, vil du blive tilbudt en plads på den nye dato eller en plads på en alternativt planlagt uddannelse, et kursus eller en begivenhed, hvis dette er muligt.
 2. Hvis en uddannelse, et kursus eller en begivenhed bliver aflyst uden mulighed for at deltage i en senere planlagt uddannelse, et kursus eller en begivenhed inden for 6 måneder, vil prisen blive fuldt tilbagebetalt inden for 14 dage fra aflysningen.
 3. Prisen for påbegyndte uddannelses-, kursus- eller eventforløb vil ikke blive refunderet.
 4. Aflysning eller rykning af en uddannelsesstart, et kursus eller en begivenhed skal meddeles i god tid, dog senest 24 timer før afholdelse.


Punkt 6

Fortrydelse Private:

 • Digitale produkter
   • Når du køber digitale varer som lydfiler, videofiler, tekstfiler eller online kursusmateriale, får du straks adgang til varen efter betalingen.
   • Der er en 14-dages fortrydelsesret, som gælder indtil du har fået adgang til varen eller downloadet produktet.
 • Køb af uddannelse eller kursus:
   • Der er en 14-dages fortrydelsesret ved køb af uddannelser eller kurser.
   • Ved tilmelding får du adgang til forums og/eller kursus-/undervisningsmateriale, og fortrydelsesretten bortfalder/fraskrives ved første brug af denne adgang.
   • Kurser eller uddannelser, både online og med fysisk fremmøde, der har en fastsat dato og tidspunkt eller et begrænset antal pladser, anses som bindende efter tilmelding, ligesom ved billetkøb.
 • Køb af billetter og tilmelding til events:
   • Køb af billetter og tilmelding til events kan ikke fortrydes, medmindre andet er særskilt angivet for det pågældende arrangement.
   • Ved aftaler om underholdning og foredrag til et arrangement henvises der til handelsbetingelserne for show og foredrag.
 • Fortrydelse af køb:
   • Ved fortrydelse af et køb skal du sende en mail til info@joy-of-spirit.dk inden for 14 dage.

 

Punkt 7

Sygdom, overflytning til andet hold og ophør

 • Sygdom:
  • Hvis du bliver syg og ikke kan deltage i undervisningen med fysisk fremmøde, bedes du straks melde afbud via e-mail til info@joy-of-spirit.dk
  • Ved afbud tilbydes du en plads på det næstkommende hold i så fald, at der er et sådan hold.
  • Betalingen refunderes ikke jf. XX
  • Ved online events eller online undervisning tilbydes der en ny plads ved sygdom i det omfang, at det kan lade sig gøre, og at eventet/kurset afholdes igen.
  • Hvis du møder op til fysisk undervisning og er syg, så har underviser mulighed for, at bede dig om at forlade undervisningen, uden refundering af betaling. Dog vil du i det omfang det er muligt, få tilbudt at deltage på et andet tilsvarende kursus.
 • Overførsel til andet hold:
  • Ved en overførsel til andet hold, f.eks. på grund af sygdom, vil du modtage datoerne for det næste uddannelseshold så hurtigt som muligt, og senest to måneder før holdets start. Du vil blive tilbudt en plads på det næste hold.
  • Ved at acceptere tilbuddet bliver du optaget på holdet.
  • Hvis du afviser tilbuddet, bliver du overført til næste hold.
  • En uddannelse skal være afsluttet senest to år efter den oprindelige tilmeldingsdato.
  • Hvis uddannelsen ikke gennemføres inden for de to år, bortfalder retten til en plads, og betalingen vil ikke blive refunderet.
 • Ophør af samarbejde:
  • Joy-of-spirit har ret til at afslutte samarbejdet og bortvise en kursist/elev i tilfælde af adfærd, der er skadelig for undervisningen og andre kursisters/elevers udbytte af kurset/uddannelsen.
  • En bortvisning vil aldrig ske uden en tydelig advarsel på forhånd.
  • Ved bortvisning fratages adgangen til undervisningsmateriale, fora, medlemssiden osv., og deltagerbetaling vil ikke blive refunderet.unsplash