Uddannelse

Uddannelse spirituelt medieskab

Interessen omkring spiritualitet og kontakt til den åndelige verden vokset markant. Der er ikke bare en stigende interesse i selv at kunne være udøvende i forhold til kontakten, men jeg oplever også et stigende behov for at klienter har brug for at komme i kontakt til deres kære, der er gået over på den anden side. Jeg oplever at mange efterladte bliver hængende i sorgen, uden mulighed for selv at kunne komme videre med deres eget liv. Årsagerne kan være mange:


 • Det kan være at vi ikke fik sagt farvel,
 • at der ligger en stor sorg og et savn, der er svær at komme igennem,
 • der kan være ting vi ikke nåede at sige
 • eller ting vi fik sagt, som vi ikke mente
 • at vi bare ønsker at sende en hilsen
 • eller noget helt andetFormålet med uddannelsen i medieskabet er, at du bliver i stand til at arbejde med den åndelige verden på flere niveauer. Du vil på selvstændig vis blive klædt på til at kunne hjælpe når sorgen og længslen er stor. Ikke bare hjælpe, men hjælpe på en omsorgsfuld, respektfuld og professionel måde, hvor klienten føler sig tryg og hørt.


Efter endt uddannelse vil du have fået et solidt fundament, til at kunne arbejde med klienter. Dette vil være såvel sittings som ud mod et publikum i klarsynsdemonstrationer. Du vil have opnået et stort kendskab til den åndelige verden, hvordan den arbejder og kommunikationen med denne.


Det er også min klare overbevisning, at medieskabet og arbejdet med den åndelige verden bør holdes "helt nede på jorden". Desværre har den åndelige verden af mange fået et ry for at kunne være "ond", men det er ikke min overbevisning. Her arbejder vi ud fra den overbevidning, at den åndelige verden kun kommer med kærlighed. Mennesker og psykologi kan skabe meget (også fysiske manifestationer) som vi ikke kan beskylde den åndelige verden for. De kommer som de var, og det kan sagtens være, at en personlighed ikke har været rar, men det betyder ikke, at den pågældende ikke kommer i kærlighed.


Du vil endvidere få et indblik i de forskellige nuancer af medieskabet – da medieskab og spiritualitet er så meget mere end afdødekontakt.


Varighed og timer: 1 weekend 9-15.30 (12 timers undervisning) - første undervisningsgang         

                                 Sidste lørdag i hver måned 9-15.30 i 9 måneder (54 timers undervisning)

                                 9 zoom møder á 2,5 timer (22,5 timer) en aften pr. måned feks. ulige uge

                                 19 cirkel aftener a 2,5 timer (47,5 timer) torsdag i lige uger

 40 øve kaniner (60 timer)

 3 private platforme (6 timer)

 Ialt 196 timer - hvoraf de 136 timers er undervisningMediumship Uddannelse - Indhold


Praktisk træning evidentail Mediumship:

•Sittings

•Klarsynsdemonstration

•Platformsarbejde

•Arbejde med med guider

•Meditation

•Eksperimenterende Medieskab

•Overskygning

•Beviser

•Opbygning af en sitting/demonstration

•Spiritual assessment

•Sanserne


Praktisk træning Trance Mediumship:

•Trance

•Inspireret tale

•Trance speak

•Trance kommunikation

•Trance healing


Selvudvikling:

•Meditation

•Selvudvikling gennem øvelser alene/medstuderende/underviser

•Supervision i udviklingsforløbet

•Psykologi

•Selvudvikling gennem selvhypnose

          Teori

          •Filosofi

          •Spiritualismen/spiritismen

          •de 7 principper

          •Medier igennem tiden

          •Sensitivitet og bevidsthed

          •Hvad er mediumship vs. clairvoyance

          •Arbejdet som medie

          •Cirkel arbejde

          •Mentalt medieskab/fysisk medieskab

          •Guider - hjælpere

          •Opbygning den åndelige verden

          •Kommunikation

          •Chakra

          •Auraen

          •Livet efter livet

          •Husrens

          •Beskyttelse

          •Spirituel og åndelig bevidsthed

          •Himmel og helvede

          •Beskyttelse

          •Reinkarnation

          •Loven om tiltrækning

          •Spøgelser, genfærd mv.

          •Afdødekontakt med dyr

          •Coldreading

          •Sitting in the power

          •Remoteviewing


          Klient håndtering:

          •Psykologi

          •Den svære sitter

          •Kommunikation

          •Træning på egne øvekaniner


          Etik og moral:

          •Etik og moral

          •Tavshedspligt

          •Problemstillinger du kan komme ud for i arbejdet som medie


Tema aftener:

 • Selvhypnose - Her vil du lære, hvordan du med simple værktøjer  kan hjælpe dig selv i forhold til nervøsitet og præstationsangst.
 • Formidling af kommunikation - kropssprog og kommunikation
 • Filosofi
 • Coldreading og manipulation
 • Eksperimenterende medieskab


Uddannelsen er en kombination af teori, meditationer og så selvfølgelig en masse praktiske øvelser, da det er igennem praktiske øvelser, at du rigtig lærer at arbejde med den åndelige verden.


På et lille hold vil du i en tryg og professionel atmosfære få en forståelse af, hvordan kontakten til den åndelige verden etableres og bygges op, samt de mange aspekter der findes i dét at arbejde med afdøde, guider og sig selv.
Har du spørgsmål eller vil du gerne kontaktes med henblik på en samtale, så send mig en besked. Alle der optages på uddannelsen skal til en indledende samtale.

 
 
 
 
 

TILMELDING


Uddannelsen henvender sig til dig der gerne vil lære at arbejde med den åndelige verden, til dig der bare er nysgerrig, og/eller til dig der vil  videreudvikle dine evner.


Du vil under uddannelsesforløbet få et bredt kendskab til teknikker både i forhold til kommunikationen med den åndelige verden, og håndtering af klienter og publikum. Du vil lære, hvordan du på en professionel, kærlig og empatisk måde kan levere kontakt og budskaber fra den åndelige verden. Du vil lære, hvordan du arbejder med ”beviser”, hvordan samarbejdet med dit spirit team virker og kan fremmes, og hvordan du arbejder med klienter på en omsorgsfuld og professionel måde.


Du skal være over 18 år, have en god indfølingsevne samt have tid og lyst til at arbejde seriøst og målrettet. Derudover er det et krav, at du er psykisk stabil, og er i balance med dig selv.


Ring eller skriv til mig, så finder vi en tid for en personlig samtale, hvor vi tager en snak omkring gensidige forventninger, uddannelsen og mål.


Eksamen:

 • Uddannelsen afsluttes med skriftlig og praktisk eksamen (såvel sitting og klarsynsdemonstration.
 • Der vil blive eksamineret med censor
 • Ved bestået eksamen modtager du eksamensbevis samt udtalelse


PRAKTISK INFO


Kursussted: Online over zoom


Datoer 2022-23:

Hel weekend: 30/4-1/5 kl. 9-15.30

Hele lørdage: 28/5, 25/6, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 28/1-23, 25/2-23

                        kl. 9-15.30

Online aften: 11/5, 8/6, 3/8, 14/9, 12/10, 9/11, 8/12, 18/1-23, 15/2

Cirkel træning: alle cirkelaftener - torsdage i lige uger (juli er fri)


Pris: Uddannelsen koster 22.900 kr. incl. undervisningmateriale.

4.000 kr. ved tilmelding og derefter 2.100 pr. månded i den tid uddannelsen er i gang. Der vil være bindende tilmelding.


OPSTART: I opstarten vil den være undervisning en hel weekend så deltagerne kommer godt fra start.


Hjemmearbejde: Du skal regne med hjemmearbejde i form af træning og opgaver. Opgaverne kan være i gruppen/med en makker/enkeltvis.


Sparring: Den sparring du har brug for

Video: Al undervisning optages, så du kan se det igen og igen