Etik


ETIK

Etik


Jeg er medlem af clairvoyantforeningen, og arbejder ud fra deres etiske regler.


Clairvoyantforeningens etiske regler, har til formål at sikre, at alle får den bedst mulige oplevelse, såvel rådgiver eller klient.


1. Stiller kun ind på personer der selv har bedt om det

2. Giver kun råd der er konstruktive og stiller klienten bedre

3. Viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient

4. Har tavshedspligt

5. Har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral

6. Har en god skelneevne

7. Udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand

8. Adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning

9. Tilbyder clairvoyancen optaget på elektronisk medie eller i skriftlig form

10. Opfylder samtlige nærværende regler under alt clairvoyant arbejde